Alpakoterapia

Alpakoterapia

Alpakoterapia jest niczym innym jak leczeniem z udziałem alpak. W zajęciach oprócz pacjenta, bierze w nich udział specjalista z zakresu alpakoterapii, które sprawuje opiekę nad zwierzętami oraz czuwa nad przebiegiem zajęć.

Alpakoterapia nastawiona jest na sferę psychiczną, dlatego znajduje swoje zastosowanie głównie w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci i dorosłych z problemami natury społecznej, oraz narażonych na silny stres.

 

Alpakoterapię zaleca się szczególnie przy doleglowościach takich jak:


– Autyzm
– Zespół Aspergera
– Zespół Downa
– ADHD
– Niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna

– Mózgowe porażenie dziecięce
– Zaburzenia lękowe
– Depresja
– Problemy natury emocjonalnej
– Trudności w pracy i nauce
– Zaburzenia zachowania